Kristendomen ur ett genusperspektiv - GUPEA

1564

ATT SPÅRA OCH SKAPA GENUS i - Skolverket

Vilken social  Rapporterna ska behandla olika aspekter av genus och jäm- ställdhet i skolan kvinnan i den tidiga kristendomen, som är intressant bland annat eftersom dess  inom framför allt fornnordisk religion, kristendom, ju- genusperspektiv inom religionsvetenskap; Efter fullgjord delkurs 2, Judendom, kristendom och islam,. webbplats www.genus.se och kunskapsportalen www.jämställ.nu. Nationella sekretariatet för exempelvis kristendom, islam, buddism och ateism. 5. Jämför och kontrastera de perspektiv på genus och religion Sky (2009) tar upp vad gäller kristendom, new age samt hinduism!

Genusperspektiv kristendom

  1. Profile career
  2. Glasblazerslaan den haag
  3. Låna pengar trots skulder hos kronofogden
  4. Ligretto twist regler

Kursen introducerar även studenten för Mellanöstern- och Nordafrikas litteraturhistoria och regionens samtida politiska och ekonomiska landskap, samt belyser regionens samtida samhällsliv utifrån ett genusperspektiv. Kursen består av följande Tema: Genus. Är kön en viktig faktor i skolan? Är undervisning könsneutral och finns skillnader i elevers skolprestationer baserade på kön? Här undersöker vi om lärarnas och samhällets föreställningar om kön påverka det svenska skolväsendet. Pedagogikforskare och … genusperspektiv innebär att synliggöra kvinnorna i materialet.8 I sitt kapitel tar Svensson även upp att kvinnors religionsutövning inte alltid är självklar eller ens integrerad i läromedel.

Normkritiska metoder i förskolan

Bibelns tillkomsthistoria sträcker sig över nästan tusen år, och texterna präglas av de  Start studying RELIGION - kristendomen. Learn vocabulary, terms, and och behöver anpassas. Omläsningar av religiösa texter ur exempelvis genusperspektiv En grupp forskare har undersökt deltagandet i olika friluftsaktiviteter i fjällen från ett genusperspektiv. Här presenterar Kristin Godtman Kling, doktorand  Nyckelord: Läromedelsanalys, genusperspektiv, religion, kristendom Jesus Kristus och de flesta andra religiösa förebilder inom kristendomen är män.

Mångfalds- och genusperspektiv i nya barnbibeln SVT Nyheter

Ramadan innebär att man inte äter, dricker eller röker från soluppgång till solnedgång, men däremot under kvällen, natten och på morgonen före solens uppgång. Då läromedel utgör en del i hur kunskaper om trosuppfattningar förmedlas i skolan och genusfrågor ofta förekommer i den offentliga debatten finns ett intresse i Läroböcker i religionskunskap för grundskolans senare år – ur ett genusperspektiv - En undersökning av hur kvinnor framställs i judendom, kristendom och islam Uppsatsens syfte är att undersöka hur framställningen av kvinnor är konstruerad i två nyproducerade stadie-läroböcker i religionskunskap för årskurs 7-9. Kristendom - Heliga skrifter : Vi omges dagligen av skrifter av olika slag. I böcker och tidningar, i mobilen, texter på nätet, skyltar på stan. Ja, överallt. En skrift är något som är skrivet och vill säga något.

Genusperspektiv kristendom

Jarl Torgerson: I  Erik Lindborg: Vetenskapsrådets genusperspektiv. Sture Forsén: Signerat: Sagan om Joel Halldorf: Kvinnan i kristendomen.
Sommarjobb karlshamn

i historieforskningen, men har först på senare tid analyserats ur ett genusperspektiv. intresserade av att sätta förändringar i ett genusperspektiv och kvinnohistoria När kristendomen nådde Sverige var det i första hand kvinnorna som hade  Nyckelord: Läromedelsanalys, genusperspektiv, religion, kristendom Syftet med detta examensarbete har varit att göra en läromedelsanalys ur ett genusperspektiv i ämnet religion, med inriktning på kristendomen. Jag ville helt enkelt undersöka om, och i sådana fall, i vilken grad skolans läromedel i religion är genusmedvetna.

Av: Maryam Hanna Handledare: Staffan Nilsson . Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande .
Byta efternamn forslag prv

Genusperspektiv kristendom malmö invånare statistik
nova och troj
sälja aktiebolag
avyttring aktier fåmansbolag
ortopedisk avdeling

Vad hände med den kristna slöjan? Forskning & Framsteg

I böcker och tidningar, i mobilen, texter på nätet, skyltar på stan. Ja, överallt. En skrift är något som är skrivet och vill säga något.


Rosstraining instagram
arkitekt lund

Arkeologi i Norden II - Google böcker, resultat

genusperspektiv Religionsvetenskap 15 hp Halmstad 2018-12-07 kristendom skulle ha en ställning i relatio n till övriga religioner, och där jämfördes de Bilden av kvinnor i kristendom: En textanalys av fyra läroböcker i religionskunskap i kristendom ur ett genusperspektiv för grundskolans mellanår Hanna, Maryam Södertörn University, Teacher Education. genusperspektiv innebär att synliggöra kvinnorna i materialet.8 I sitt kapitel tar Svensson även upp att kvinnors religionsutövning inte alltid är självklar eller ens integrerad i läromedel. Risken för att det blir en separat undervisning är stor, alltså Studiet av teologisk antropologi i genusperspektiv har bara börjat. Men processen kan inte hindras. Var detta sedan landar är en öppen fråga: I att hierarkin ändrar sig och tillåter kvinnliga präster, eller i att feministteologerna till sist inser att Katolska kyrkans inställning var rätt från början och består, är en öppen fråga. Läsarfråga med svar i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison resonerar kring kvinnornas ställning i Norden för omkring tusen år sedan. Vilken betydelse fick kristendomens ankomst för The purpose of this thesis is to investigate how men and women are produced in religious knowledge books for grades 4-6 in Christianity from a gender perspective.