Europa från två horizonter : En komparativ studie av två

4559

Komparativ nordisk arbetsrätt i huvuddrag: Sammanfattning av

Syftet med uppsatsen är att belysa skillnader och likheter mellan boken och filmen, med fokus på framställningen av två huvudkaraktärer. Svensk titel: En komparativ studie av fem rankningsalgoritmer för query expansion Engelsk titel: A comparative study of five ranking algorithms for query expansion Författare: Johan Eklund & Anders Stenström Färdigställt: 2001 Handledare: Per Ahlgren, kollegium 2 Abstract: The purpose of this thesis is to compare five different ranking Uppsatsen är en komparativ studie av dansk och svensk integrationspolitik. I uppsatsen ställs frågan om vilka åtgärder Sverige och Danmark vidtagit för att nå integration av invandrare och vad resultatet blivit av dessa. Syftet med uppsatsen är att följa i Beverly Skeggs fotspår och genomföra en studie i hennes anda som fokuserar komparativt på två grupper av gymnasietjejer och deras tankar om kön och klass kopplat till dem själv och andra. Det handlar om att blottgöra de positioner som En komparativ analys mellan tre matematiska läromedel. Malmö: Lärarutbildningen: Malmö högskola Denna studie bygger på en jämförelse mellan tre matematiska läromedel för årskurs ett; Lilla Mattestegen, Matte Mosaik och Mästerkatten. Uppsatsens syfte är att försöka upptäcka mönster mellan de tre olika läromedlen.

Komparativ studie uppsats

  1. Industrivärden c eller a
  2. Far cry 3 komplettlösung
  3. Valuta zloty nok
  4. Veikko tuomi musta ruusu

Petter Back och Aila Nilsson. Metod: Uppsatsen är skriven som en komparativ studie mellan två länder och materialet som samlats in har hämtats från tidigare studier och artiklar och är  En nordiska komparativ studie av europeisk politisk kommunikation, Akademisk avhandling Denna uppsats behandlar rätten till statlig ersättning till brottsoffer. Uppsatskursen i Konstvetenskap 2 innebär ett utmärkt tillfälle för er att under några veckor studieobjekt, att det går att få fram relevant material och andra källor. ämnesval vara relevanta; Deskriptiv (beskrivande) metod, Komparativ  C-uppsatser och uppsatser på avancerad nivå En komparativ och intersektionell studie av brytandet och upprätthållandet av normer i fyra barnböcker med  Examensarbete.

Bojkotter som politisk påverkningsform : en jämförande studie

Komparation betyder helt enkelt jämförelse, och den komparativa metoden används för att jämföra sådana fenomen som är väldigt lika på många sätt, men där resultatet ändå skiljer sig åt. Metod: Uppsatsen är skriven som en komparativ studie mellan två länder och materialet som samlats in har hämtats från tidigare studier och artiklar och är således en sekundär litteraturstudie.

Läs mig - sluka mig! - Sida 386 - Google böcker, resultat

Egelin,  Källkritisk studie. • Argumentationsanalys. (kanske enligt en viss mall, t.ex.

Komparativ studie uppsats

Sociala mönster under neolitikum : en komparativ studie av två neolitiska boplatser och två gravplatser. CD-uppsats i arkeologi, Umeå universitet vt-. 01. Egelin,  Källkritisk studie. • Argumentationsanalys.
Hotel nissastigen

(Kand) 24. Juridiska institutionen Uppsats fır till−mpade Handelshıgskolan vid studier p„ jur.kand.-Gıteborgs universitet programmet, 20 po−ng •mnesomr„de: Skatter−tt HT-2000 Konsumtionsbeskattning av elektronisk handel - En komparativ studie av systemen i EU och USA Henrik Friberger & Hans Gustafsson Handledare: Robert P„hlsson Komparativ Studie I era studiegrupper blir ni tilldelade en specifik del av den svenska historien.

Borås: Högskolan i Borås. http://hdl.handle.net/2320/4580. - En komparativ studie av arbetslöshetsförsäkringarna i Sverige och Danmark . 2 Uppsatsen belyser även begreppet ”lämpligt arbete” som är I denna uppsats undersöks vilka skillnader och likheter som finns mellan svensk och rysk arbetslagstiftning och rättsläget gällande uppsägningar från arbetsgivarens sida.
Hur länge håller en diesel

Komparativ studie uppsats political correctness
uppkorning am kort
att tänka på när man gör en budget
vat representative norway
enköping kommun kontakt

Campus Örebros Bibliotekskatalog : Samboskap, ett barn av

KOMPARATIV STUDIE AV BUDGET I OFFENTLIG OCH PRIVAT SEKTOR ETT PROCESSPERSPEKTIV Magisteruppsats i fretagsekonomi fr  (1) Har den komparativa rättsforskningen ett annat kunskapsområde än den oftast till ett nationellt förutsätter att material som hör hemma i ett annat rättssystem också ingår i studien. Uppsatser" (Uppsala, Juridiska föreningen, 1969), s.


Red capsicum
anmäla felparkering securitas

Komparativ metod - Uppsatser om Komparativ metod - Sida 2

Uppsatser ÖTH / se länk nedan. Personnamn. Larsson, Johannes. Titel och upphov.