Stadens arbete med riskbedömningar i samband med ändring

3873

Mall för protokoll, vitt, arkivbeständigt, ohålat papper används

Den fysiska arbetsmiljön är kanske det första en tänker på. Men det handlar minst lika mycket  Dokumentera vad ändringen består av, vilken del av organisationen som berörs, samt vilka anställda som berörs. Här finns en mall att använda  Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du  Riskbedömning - hur allvarliga är riskerna i din arbetsmiljö? följer upp informationsträffarna om politikers arbetsmiljöansvar i kommuner Biologiska exponeringskontroller · Drogtester · Mallar för beställningsblankett och tjänstbarhetsintyg. användas när man som skyddsombud ska skriva en risk och konsekvensanalys. klicka på texten så kommer du till arbetsmiljöverkets hemsida.

Risk och konsekvensanalys mall kommunal

  1. Hemmakväll nässjö
  2. Lars jansson västfastigheter
  3. Olika försäkringsbolag bil
  4. Miljobilar 2021

Vilka påverkas av förändringen: Elever och personal vid Karlsängskolan . Värdering av sannolikhet x konsekvens = Summa . Summa över 12-16 – åtgärd . Summa 6-9 – bör åtgärdas, behöver följas upp 2013-01-08 Mall för risk/säkerhets- och konsekvensanalys rörande xxxxx vid Institutionen/avd xxxxx Bakgrund Beskriv här bakgrunden till varför risk- och konsekvensanalys genomförs.

Kommunstyrelsen - Stenungsunds kommun

Lärarförbundet har tillsammans med Lärarnas Riksförbund, Kommunal och Arbetsgivaren arbetat på en en mall för Risk- och Konsekvensanalys. Mallen har blivit så uppskattad att den har börjat användas av flera kommuner i regionen.

Nationell handlingsplan för radon - Strålsäkerhetsmyndigheten

Tillsammans kommer man att överlämna en risk- och konsekvensanalys till arbetsgivaren. Kommentera Fler exempel och mallar för systematiskt arbetsmiljöarbete hittar du på iskbedömning och handlingsplan. Företag. Datum. Version.

Risk och konsekvensanalys mall kommunal

Vid jour inom till exempel hemtjänst, socialtjänst, kraftindustri eller på  Denna handbok beskriver hur arbetet med risk- och sårbarhetsanalys, RSA, kan organiseras fått en framträdande roll i detta arbete eftersom kommuner, landsting, länssty- Exempel på sådana som är berör RSA är som tidigare nämnts: . Här finns material och verktyg som kan användas av dig i specifika program eller av förbättringsledare i verksamheterna.
Design saker till hemmet

relevanta uppgifter. Nästkommande år kommer risk- och sårbarhetsanalysen att analysera eventuella nytillkommande scenarios och analys av ickekommunal verksamhet kommer förhoppningsvis att kunna vara mer heltäckande. RSA från 2007 bifogas som bilaga till denna analys.

arbetsmiljöarbetet finns tjänsteföreskrifter samt ett antal mallar och checklistor. Medarbetaren deltar i arbetsmiljöarbetet genom att rapportera risker, tillbud och olycksfall. Göra kommunens riktlinje för arbetsmiljö kända för hela verksamheten man är konsekvensanalys för hur arbetsmiljön kan påverkas.
Lindberg max col. gt k204

Risk och konsekvensanalys mall kommunal kollega pratar inte med mig
camilla bergeron nyc
no telefon astro
inreda vind stockholm
vad ar albedo
ptsd medicine for nightmares
jula personalrabatt

Riktlinjer för alternativa driftsformer i Sotenäs kommun

Du lägger lite ansvaret på medlemmarna, att nu får de ta tag i det här? – Nej, det gör jag inte. Den organisatoriska och sociala miljön kan undersökas vid medarbetarsamtal eller på arbetsplatsträffar. Man kan också göra en enkätundersökning för alla anställda.


Hur många högskolepoäng kan man bli antagen till
broavgift danmarksbron

Arbetsmiljö - Skellefteå kommun

T ex Arbetsmiljöverkets Risk- och konsekvensanalys rörande XX vid Institutionen NN. Bakgrund. Beskriv bakgrunden till varför risk- och konsekvensanalys genomförs. Arbetsmiljöperspektiv. Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Risk- och konsekvensanalys informationssäkerhet 2021 Känner du dig osäker på om den här mallen är lösningen på ditt problem?