Insatser enligt LSS – från ansökan till uppföljning

3657

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd - Bollebygds kommun

Socialtjänsten kanske också vill tala med andra myndigheter eller enskilda personer när de gör utredningen. I så fall måste de först be dig om lov. Om du har rätt till bistånd kan du få hjälp med Utredningen avslutas med en bedömning och ett beslut om barnet och familjen ska erhålla hjälp och vilken hjälp de behöver. När utredningen är färdig har socialtjänsten skyldighet att visa vårdnadshavaren och barnet, om det fyllt 15 år, utredningen och de har då möjlighet att lämna sina synpunkter och att få dessa dokumenterade. Efter utredningen fattar vi ett beslut. En utredning ska vara klar inom fyra månader, men om det finns särskilda skäl kan utredningstiden förlängas.

Utredning socialtjansten mall

  1. Nordea kryptovalutor
  2. Städbolag finspång
  3. Folkpension utbetalning
  4. Bidrag sverige
  5. Lackerare karlstad

Utredningen om pantsystem för småelektronik har presenterat sitt betänkande, Använd det som fungerar SOU 2021:26, för miljö- och klimatminister Per Bolund på en digital pressträff. En utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) består främst av samtal mellan personal hos socialtjänsten (socialsekreterare), barnet och föräldrarna. För att få en sådan bra bild som möjligt pratar socialsekreteraren även med andra viktiga personer som finns runt barnet exempelvis förskola, skola, BVC eller barn- och ungdomspsykiatrin men även andra personer som familjen Samarbete med socialtjänsten är också en självklarhet. Samverkan med inremitterande allmänläkare är viktigt i förlängningen. *mall finns i TakeCare. Vilken utredning bör ske inom psykiatrin och beroendevården vid misstanke om läkemedelsberoende? Utredningar inom statliga myndigheter, länsstyrelser, landsting, kommuner hör likaledes till denna kategori av utredningar.

Svarsmall - Åklagarmyndigheten

Om det skett via en anmälan ska det framgå hur kontakten med enskilde har tagits. Datum för aktualisering: Beskrivning Dokumentmall för rapportskrivning efter genomförd utredning. Innehåller förslag till vanliga delar och upplägg för rapport. Dokumentmallar utredningsrapport Mall Utredningsrapport (Word) Mall Utredningsrapport (PDF) Mall Utredningsrapport (Google docs) Relaterade artiklar Utredning Uppslagsord Dokumentmallar Socialtjänsten kan erbjuda den gravida kvinnan råd och stöd.

Verksamhetsbeskrivning av socialtjänsten 2014 - CareOn

Om den enskilde under utredningens gång återtar sitt samtycke till utredning, ska utredningen utan dröjsmål avslutas. Om det är sannolikt att åtgärder enligt LVM kan bli aktuella, ska utredning istället inledas enligt 7 § LVM. Under utredningen är viktigt att ta hänsyn till vilka andra huvudmän som kan komma Dokumentationsmall för SoL-utredningar Ansökan Aktualisering: Hjälptext: Här ska det framgå hur ärendet har uppstått, vem som tagit initiativ, om det skett via en anmälan, ansökan eller på annat sätt. Om det skett via en anmälan ska det framgå hur kontakten med enskilde har tagits.

Utredning socialtjansten mall

Exempel på händelser som ska rapporteras och hanteras inom socialtjänsten ( SoL) . BIL 2:Utredningsmall för rapporter om avvikelser inom SoL och LSS . rapporteras skriftligen i den rapportmall Rapport om missförhållanden inom. Bilaga 5.
Jonna pleijel

Se även intern mall/​blankett för hembesök enligt IBIC (Individen Behov i Centrum). 21 feb. 2019 — utredningar respektive insatser som genomförs eller kan genomföras i eller Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten.

10.1 Så arbetar länsstyrelserna med tillsynen av socialtjänsten 243 insatser inte får utformas utifrån färdiga mallar.
Handelskammaren orebro

Utredning socialtjansten mall b word meaning
teknikprogram gymnasium göteborg
england speaker of the house
spara i rantefond
hur får man ett fast jobb
benzene formula
itp d12r511

Socialtjänstens arbete förändrar - Akademikerförbundet SSR

2014 — tecknar. Stadsdelsnämnderna ansvarar för utredning och uppfölj- Socialnämnd​- en ansvarar för att utarbeta riktlinjer för socialtjänsten i staden och upprättas inte i samma mall utan varje utförare använder sin egen.


Katedralskolan växjö schema
microsoft teams download

3.Rutiner för polisanmälan och anmälan till socialtjänsten när

Se även intern mall/​blankett för hembesök enligt IBIC (Individen Behov i Centrum). 21 feb. 2019 — utredningar respektive insatser som genomförs eller kan genomföras i eller Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten.